Årsmötet

Föreningen hade sitt årsmöte i Norets Folkets Hus den 17 februari 2018. Vid mötet blev det ett nyval till styrelsen. Det var Lars Aronsson som invaldes efter avgående Håkan Schweitzer. Styrelsen bestå nu av följande personer:

Gösta Frost ordförande, Olle Knihs kassör, Suzanne Brostedt Lind sekreterare, Agne Karlander ledamot, Olle Erlands ledamot, Kenneth Persson ledamot och Lars Aronsson ledamot.

Efter årsmötet vidtog sedvanlig matlagning som utmynnade i en trerätters middag vilken avnjöts i gemytlig samvaro.

Ett av arbetslagen förbereder soppan

Det behövs många kockar till en god soppa

Rolf och Lennart smakar av och kryddar

I spänd väntan på middagen

Soppan smakade bra och här avnjuts varmrätten

Årsmöte i Föreningen Flottningsbåtar i Siljan

Föreningen håller årsmöte lördag den 17 februari 2018 kl. 17 .00 i Mora Norets Folkets Hus Lasarettsvägen 6.  Alla medlemmar är välkomna.

Årsmötet börjar kl. 17.00 och efter mötet vidtar matlagning av de råvaror som är inköpta. Det brukar bli en trerätters middag. Deltagandet i möte och middag är gratis för medlemmar, dock måste du anmäla att du vill delta i middagen för att vi ska veta hur mycket matvaror som vi ska köpa. Öl och vin betalar var och en själv.

Anmälan görs till Gösta Frost senast onsdag den 14 februari. Via mail till gosta@frost.ws eller tel. 070-52 37 907.

Det går också bra att redan nu betala årsavgiften på 200 kr för 2018. Bankgiro 176-6484.

God Jul och Gott Nytt År

En liten jul och nyårshälsning från vinterförvaringen på Sanda. Några bilder tagna första dagen efter vintersolståndet. Nu går vi mot ljusare tider och mot ett nytt spännande år med våra gamla men alltjämt användbara båtar. Vi kan se tillbaka på ett år där det hänt en del saker och trevliga upplevelser med såväl Laxen som de mindre tändkulebåtarna.

Den nya informationstavlan som möter en först när man kommer till båtområdet på Sanda ser ut att intressera en del med tanke på alla fotspår i snön. Till våren ska vi måla ställningen och lägga på plåttak.

Här är det några som gömmer sig för vintern. Det är Majken, John och Dioden som har gått till vintervila under det gamla skjulet. Det kanske kan bli ett bättre tak så småningom i framtiden.

Laxen däremot solar sig i den svaga decembersolen. För den väntar en uppsnyggning till våren. Till nästa säsong är det meningen att Laxen ska glida fram över Siljans vatten i ett nymålat skrov och en del smärre förbättringar i maskineriet.

 

Årsmöte i föreningen Flottningsbåtar i Siljan

Styrelsen har planerat årsmöte i föreningen till lördag den 17 februari 2018.

Mötet blir som vanligt i Norets Folkets Hus. Som traditionen bjuder så blir det middag efter mötet. Vi handlar råvaror och lagar själva till dem till en trerätters middag. Nedan är några bilder från tidigare årsmöten.

Många kockar men gott blev det.

Suzanne i disktagen

Nu är det Hans som diskar med publik

Alla låter sig väl smaka. Nu är det bara att boka in dagen för årsmötet i din kalender för det här brukar vara ett trevligt årsmöte. Mer detaljerad information kommer senare när dagen närmar sig. Styrelsen tackar för ett bra och framgångsrikt år 2017 och ser fram mot ett lika trevligt och spännande år 2018.

Informationsskyltarna på plats

Söndagen den 19 november kom skyltarna på plats på informationstavlan på Sanda. Nu är det så pass klart att vi kan redovisa projektet till Länsstyrelsen för de Bygdemedel vi i föreningen fått till skyltprojektet. Det fattas lite målarfärg på ställningen men det får vi göra klart till våren då det är väderlek så att det går att måla.

De skyltar som nu finns på tavlan är dels en karta på vilka byggnader som fanns på flottningsdepån på Sanda under den tid som flottningen pågick. Det är också en beskrivning om föreningen samt en karta på det övre skiljet som tidigare fanns uppströms nuvarande landsvägsbro i Mora Noret. En skylt med förklaring av sänkstöd och dykdalb vad det är för något. Vidare finns ett flygfoto över Mora från 1946 där det på ett bra sätt visar hur mycket timmer som då fanns i de olika timmermagasinen vid skiljet på Sanda och uppströms i älven. Sist men inte minst finns en karta över Siljan från 1868 som visar var alla sänkstöd var utplacerade med 1 km mellanrum ända från Mora ner till Leksand. Sänkstöden var till för att ångbåtarna skulle kunna förtöja vid och på det sättet spela  timmerfloten över sjön. De orkade inte för egen kraft dra flotten med propellern utan använde de spel som fanns på båtarna.

Innan den sista skruven var indragen så kom den första intresserade besökaren för att titta på bilderna. Det verkar väldigt uppskattat framför allt av äldre Noretbor som på olika sätt känner igen sig när de ser de gamla bilderna.

Informationstavlan på Sanda

Måndagen den 13 november började vi att snickra på informationstavlan som ska innehålla bilder och kartor från den tid då flottningen pågick i Dalälvens vattenflöde. Virket till tavlan är det som vi fick av Siljans sågverk förra året. Med nyinköpta skruvar och beslag gick vi till verket.

Olle och Hans i färd med att skruva ihop den första takstolen.

Första takstolen kommer på plats.

Med nyfikna och intresserade besökare blir det ett avbrott i arbetet vilket är trevligt så man får förklara vad som är på gång.

Ena halvan av taket är på plats. Hans och Olle verkar rätt nöjda.

Nu är hela taket på plats och då är det tradition att det blir taklagsfest. Hans och Olle festar om med kaffe och muffins, vi är ju en förening som bedriver verksamheten med en låg budget.

Det gäller att skydda taket med takpapp så att det klarar vintern. Plåten som ska på senare får nog bli ett arbete som vi gör under nästa säsong liksom målning.

Nu är det onsdag och sen eftermiddag. Med några timmar under tre dagar är Olle och Hans nöjda och belåtna.

Ett par timmar under torsdagen den 16 november så blev tavlan klar för att montera bilderna. De kommer nog upp under veckoslutet så att vi därefter kan slutredovisa projektet till Länsstyrelsen och de projektpengar vi fått till projektet.

 

 

Upptagning av de sista båtarna för året

Söndagen den 12 november tyckte vi att sommaren var slut så vi tog upp de sista båtarna ur sjön. Det var tändkulebåtarna Majken och John som drogs upp ur det kalla vattnet till en behagligare vistelse på land inför vintern.

Här är det Majken som är på väg upp ur sjön.

 

Här är både Majken och John på plats under sitt tak inför vintern. Mats och Rolf är nöjda med dagens verk, en solig men kall novembersöndag.

Skyltar och vinterförvaring

Lördagen den 28 oktober blev de tre tändkulebåtarna John, Majken och Sven urtappade på allt vatten för att de inte ska frysa sönder i vinter. Sven är parkerad i båthuset men Majken och John väntar på att bli upptagna på land. Det är tänkt att det ska ske inom den närmaste tiden när lastmaskinen är tillgänglig.

När det gäller Laxen så plockades oljeavskiljaren ur för att förbättras inför nästa säsong.

Skyltprojektet rullar också vidare. Plintar för den stora skylten på Sanda grävdes ner så nu är det bara snickeriet med skylten kvar. De kartor och bilder som ska sättas upp på skylten är tryckta och vi passade också på att komplettera skylten vid kajen i Mora med ytterligare två bilder. Dels en karta ritad 1868, över de sänkstöd som fanns för att de skulle kunna ta sig över Siljan med timmerfloten under den tid som ångbåtarna var i tjänst.

Här är det Christer som synar sänkstödskartan nere vid kajen. Längst till vänster i bild sitter information om vår egen förening.

Lördag 28 oktober

Det är hög tid att börja med vintersäkringen av tändkulebåtarna John, Majken och Sven. Det blir ingen upptagning nu men vi är några som tänker pumpa vattnet ur dem på lördag med början vid 10 tiden.

Vi behöver också gräva ner några betongplintar till de skyltar som vi ska sätta upp på Sanda. Det blir troligen inte så mycket arbete men det är ju bra om några medlemmar kan hjälpa till ett par timmar på lördag.

Samarbete med Siljansfors Skogsmuseum

Styrelsen för Siljansfors Skogsmuseum inbjuder Föreningen Flottningsbåtar i Siljan till erfarenhetsutbyte om vårt samarbete.

Tid: Onsdag den 8 november kl 18:00
Plats: SLU:s kontor, Kyrkogatan 19 i Mora

För skötsel och drift av Laxen, John, Sven, Majken och ånglokomobilen i Siljansfors är vi helt beroende av den verksamhet som Föreningen Flottningsbåtar i Siljan bedriver. Vi inbjuder därför, efter samråd med Gösta Frost, till en träff för att tala om de erfarenheter vi hittills har fått och dessutom om hur det fortsatta samarbetet ska utvecklas. Lars-Olof Österström informerar om planerna för Skogsmuseets framtid. Gösta Frost och Christer Karlsson informerar om de nya skyltar som ska sättas upp i Sanda och vid Saxviken.

Till kaffe/te serveras smörgåstårta.

Välkomna

Lars-Olof Österström
Ordförande, Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum